home » 2016 » 05 » Ännu dyrare kollektivtrafik i Stockholm

Ännu dyrare kollektivtrafik i Stockholm

Posted:
2016-05-10
Tags:
miljöpartiet politik

Att de andra partierna vill höja priset på SL-kortet är sedan länge känt. Exempelvis ville de borgerliga partierna chockhöja taxan med 100 kr förra året. Att de föreslår det är logiskt eftersom de inte gillar skatter. Därför vill de att intäkterna ska öka genom ökade taxor istället.

Men att Miljöpartiet nu går med på höjningen på 40 kr är patetiskt. De säljer ut sin miljövänliga ideologi. Effekten av höjningen blir att fler åker bil till och från jobbet och färre använder kollektivtrafiken. För ett parti som säger sig värna om miljön är därför höjningen totalt oförsvarbar.

SL:s intäkter hade istället kunna ökas genom att kommunalskatten höjdes med en promille. Ja, en sådan minimal skattehöjning hade inbringat större intäkter än taxehöjningen med 40 kr.