home » 2015 » 12 » Gratis högskola för kvinnor?

Gratis högskola för kvinnor?

Posted:
2015-12-01
Tags:
politik feminism

Jag brukar inte blogga om politik så ofta. Andra är så mycket bättre än mig på att klaga så jag har inte så mycket att tillägga. Men nu har ett statligt utredningsorgan som heter Digitaliseringskommissionen tagit fram en tung rapport där de rekommenderar regeringen att genomföra en mängd åtgärder för att göra Sverige mer... digitalt.

Det mest iögonfallande förslaget är att kvinnliga studenter som tar examen på en it-utbildning ska få sina studielån fullt avskrivna. För en civilingenjörsutbildning på 4,5 år motsvarar det en studieskuld på ungefär 250 000 kr. Här sitter jag med studieskulder som jag kommer få avbetala på resten av livet och tycker såklart att ge kvinnliga civilare 250 000 kr extra bara för att de är kvinnor är orättvist.

Men det är inte det jag ska blogga om utan ett märkvärdigt påstående i den ovan nämna rapporten SOU 2015:91:

Kön har en väsentlig roll inom it-området och påverkar karriärmöjligheter och kvinnors möjligheter att få ett yrke som motsvarar deras utbildningsnivå.

Fritt översatt: kvinnor diskrimineras i it-branschen vilket leder till att de inte får lika prestigefyllda och välbetalda jobb som deras manliga kollegor. Deras ordval är inte en slump: "Kön har en väsentlig roll ... och påverkar karriärmöjligheter ..." Det är viktigt att förstå att det de påstår är att könet är orsaken.

Men deras källa för påståendet är en artikel som heter IT-ingenjörers etablering på arbetsmarknaden. Problemet för Digitaliseringskommissionen är att artikeln inte stödjer deras påstående. Ingenstans finns det belagt att kvinnor skulle diskrimineras i it-branschen, eller att de skulle lyckas sämre där på grund av att de är kvinnor.

Det är en sak att skriva att den genomsnittlige kvinnlige it-arbetaren tjänar mindre än den genomsnittligle manlige it-arbetaren. Det är säkert sant och korrelationsstudier kan bevisa eller motbevisa påståendet. Men att därifrån säga sig veta att anledningen är att kvinnor diskrimineras är ett ofantligt långt steg!