home » 2012 » 10 » Den nya policyn

Den nya policyn

Posted:
2012-10-05
Tags:
arbete policy

Vårt företag har nyligen fått en ny policy gällande sociala medier. Vårt och vårt... Företaget som är snällt nog för att betala mig för mitt arbete. :-) Jag och andra måste därför tänka oss för innan vi postar vad som helst på våra bloggar. Inte vet jag vad det var som föranledde den nya policyn, hoppas det inte var min blogg i alla fall.

Inte lämna ut några känsliga personuppgifter eller vara illojal mot min arbetsgivare. Det är svårt för ibland måste man bara få tankarna ur sig så man inte exploderar. Jobbet är ganska frustrerande ibland. Chefer som borde vara trevligare mot mig osv. Ibland känns det som om man absolut inte får säga att världen inte är den bästa av alla tänkbara världar...