home » 2012 » 08 » Väntevärde

Väntevärde

Posted:
2012-08-14
Tags:
sl tider

När jag brukar åka tunnelbanan går tågen var tionde minut. Väntetiden är därför mellan 0 minuter i bästa fall och 10 minuter som värst. Men de senaste tre gångerna har jag fått vänta maxtiden varje gång. Irriterande.